Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi

Głównym zadaniem realizowanym przez Instytut jest wydawanie ogólnopolskiego Magazynu poświęconego polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej "Stosunki Międzynarodowe". 

 

Instytut jest założonym w Warszawie w 1999 roku think-tankiem skupiającym najwyższej klasy specjalistów z dziedzin stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i dyplomacji.

Instytut zajmuje się przede wszystkim:

  • monitorowaniem bieżącej sytuacji politycznej na świecie
  • opracowywaniem szczegółowych analiz i raportów dot. konkretnych regionów, państw, organizacji i wydarzeń
  • współpracą z innymi tego typu instytucjami na świecie
  • obserwowaniem procesów wyborczych w krajach o nieustabilizowanej demokracji
  • monitorowaniem skutków procesów globalizacyjnych
  • organizowaniem konferencji naukowych i prasowych dotyczących szeroko pojętej tematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi
  • prowadzeniem i wspieraniem badań naukowych dot. stosunków międzynarodowych
  • udzielaniem komentarzy mediom

Instytut przyjmuje zlecenia dotyczące m.in. wykonywania profesjonalnych raportów i analiz dot. w/w tematyki, a także zlecenia na tworzenie grup badawczych złożonych z najwyższej klasy specjalistów i badanie konkretnych aspektów stosunków międzynarodowych, jak również na obserwowanie procesów wyborczych w krajach trzecich poprzez tworzenie tzw. grup obserwatorów wyborów.

Relacja z misji obserwacyjnej wyborów na Ukrainie 26 grudnia 2004
Relacja z misji obserwacyjnej wyborów na Białorusi 19 marca 2006
Raport z misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych na Ukrainie 26 marca 2006.
Raport z misji obserwatorów wyborów samorządowych na Litwie 1 marca 2007
Raport z misji obserwatorów wyborów na Ukrainie 30 września 2007

Posiadamy referencje podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, krajowych i zagranicznych, które wysoko sobie cenią nasze usługi.W naszym zespole zatrudniamy ludzi młodych, dobrze wykształconych, a jednocześnie z dużym doświadczeniem badawczym, biegle posługujących się wszystkimi najważniejszymi językami świata, absolwentów najbardziej prestiżowych uczelni amerykańskich, brytyjskich, francuskich i polskich. Współpracują z nami największe autorytety z zakresu stosunków międzynarodowych, które poprzez nasz Instytut mogą być do Państwa dyspozycji.

Tags:

Programy IBnSM

Reklama