Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Polska polityka zagraniczna

 

Polityka zagraniczna prowadzona jest przez upoważnione organy państwa jako polityka zewnętrzna. Jest to w znaczeniu sensu largo zorganizowany wysiłek państwa na zewnątrz podporządkowany realizacji jego interesów. Polega na kształtowaniu otoczenia państwa na korzyść modyfikowania sytuacji niekorzystnych.

 

 

Polska rusza na podbój Afryki

Autorzy: 
Patryk Zając

Chińczycy, Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie, a nawet Turcy już od dawna pławią się bezwstydnie w „gospodarczym neokolonializmie”. Polacy natomiast z trudem próbują wbić biało-czerwony sztandar w twardą afrykańską glebę, która zdaje się pomału, ale konsekwentnie, pękać pod jego naporem. Program polskiego rządu „Go Africa” zdaje się odnosić sukces. Kolejne misje gospodarcze do krajów Afryki z udziałem przedstawicieli władz i przedsiębiorców dają nadzieję na szybki rozwój wzajemnych relacji.

Berlin obawia się „wyemancypowanej” Polski?

Autorzy: 
dr Krzysztof Tokarz

Po wizycie premier Beaty Szydło w Niemczech tamtejsze gazety podkreśliły znaczenie historii w relacjach obu krajów. Oceny samej wizyty są jednak różne. Jedni piszą o „faulu”, inni w pewności siebie polskiego rządu widzą niebezpieczeństwo, a nawet przejaw „emancypacji od bogatego niemieckiego wujka” - komenuje dla SM dr Krzysztof Tokarz.

Kryzys na linii: Berlin - Warszawa?

Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

W czerwcu tego roku Polacy i Niemcy będą obchodzić 25-lecie dobrosąsiedzkich stosunków (To właśnie przed 25 laty demokratyczna Polska i zjednoczone Niemcy podpisały traktat o dobrosąsiedztwie i przyjaznej współpracy). Paradoksem jest jednak to, że stosunki polsko-niemieckie w ostatnich tygodniach bardzo się pogorszyły. Jak tak dalej pójdzie i sytuacja nadal będzie wyglądać jak wygląda, to zamiast miłego „świętowania” będą wzajemne dąsy i pohukiwania.

The revival of Intermarium – Poland can talk the talk but can it walk the walk?

Autorzy: 
Ksenia Szelachowska

The current geopolitical situation in the region of South-East Europe has given us much to reflect on, especially in terms of national and international security. It is no revelation that the problems have been caused by the history of each country, which holds key to many possible developments both now and in the future. That is the reason many politicians willingly consult the past of their homelands, searching for doctrines, ideas and solutions to present day problems.

Brytyjski przyjaciel Rzeczpospolitej

Autorzy: 
Katarzyna Sobiepanek

Bardziej polonijna niż międzynarodowa wizyta nowego prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie nie przyniosła zmiany w stosunkach polsko-brytyjskich. Relacje Londynu i Warszawy opierają się przede wszystkim o bezpieczeństwo i politykę wewnątrz Unii Europejskiej. W tym pierwszym sporo nas łączy, w tym drugim trochę dzieli, mamy jednak wspólny strategiczny interes.

Polska polityka zagraniczna według expose Ministra Spraw Zagranicznych

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakcja

W kwietniu 2015 roku szef polskiej dyplomacji – Grzegorz Schetyna przedstawił główne założenia polskiej polityki zagranicznej. W swoim wystąpieniu Minister podkreślił, że Polska polityka zagraniczna nie jest tylko polityką narodową, ale wiarygodnym i silnym głosem kształtującym Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Polski interes w wojnie na Ukrainie

Autorzy: 
Jacek Bartosiak

W polskiej debacie na temat wojny na Ukrainie od samego początku nadmierna jest obecność wątków aksjologicznych, a nawet mesjanistyczno-prometejskich (widzenie kryzysu ukraińskiego jako starcia dobra ze złem), oraz z drugiej strony do przeceniania roli i wagi naszego kraju dla wyniku konfrontacji z Rosją. Prowadzi to także (choć ostatnio się to zmienia) do szczególnie nieznajdującego oparcia w realiach przeceniania jedności i spoistości Zachodu i NATO oraz postrzegania go jako jednej całości z oczywistym uszczerbkiem dla trzeźwej analizy interesów poszczególnych państw. Prowadzi to także do zbyt automatycznego pokładania zaufania do roli USA w zabezpieczeniu polskich interesów w trwającej rozgrywce.

Polska zacieśnia stosunki dyplomatyczne z państwami Pacyfiku

Autorzy: 
Joanna Siekiera

W poniedziałek 2 marca 2015r. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Kiribati, a w piątek 6 marca - z Sfederowanymi Stanami Mikronezji (potoczna nazwa tego państwa, „Mikronezja”, jest mylna, dotyczy ona bowiem subregionu Oceanii). Należy dodać, iż jesienią zeszłego roku (11.07.2014r.) polski rząd ukończył negocjacje nad ustanowieniem oficjalnych relacji z Republiką Nauru.

Czy Europie w XXI wieku znów grozi wojna? – revisited

Autorzy: 
Prof. Ryszard Machnikowski

Obecny moment przesilenia politycznego w Europie, związany z wojną rosyjsko - ukraińską stworzył unikalną sposobność spojrzenia na politykę międzynarodową taką, jaką ona jest, odartą na chwilę z grubej zasłony propagandy. Chciałem przypomnieć swój tekst opublikowany przed niemal 3 laty, w grudniu 2011 r., którego tematem była właśnie możliwa przyszła wojna w Europie.

Polska pomiędzy Niemcami i Rosją a polityka amerykańska

Autorzy: 
Michał Woźniak

Od czasu wstąpienia Polski do NATO w 1999 roku oraz do Unii Europejskiej w 2004 roku stosunki polsko-amerykańskie we wszystkich obszarach działalności cały czas się pogłębiają. Udział Wojska Polskiego w interwencji w Iraku oraz misji NATO w Afganistanie, plany budowy tarczy antyrakietowej na terytorium RP to główne płaszczyzny współpracy obu państw w obszarze polityki bezpieczeństwa.

Deficyt polskiego realizmu. Rozmowa z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim cz.2

Autorzy: 
Tomasz Badowski

Na początku maja, świętowaliśmy hucznie, 10 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Czy po dekadzie obecności na form unijnym, możemy już mówić o tym, że Polska potrafi skutecznie korzystać z instrumentów unijnych, do realizacji własnych celów politycznych, podobnie jak to czynią kraje „starej Unii”? O tym, a także o niemieckiej roli w kształtowaniu wschodniej polityki UE, z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Tomasz Badowski.

Unia iskrzących się interesów. Rozmowa z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim cz.1

Autorzy: 
Tomasz Badowski

Kryzys na Ukrainie, postawił przed Europę wiele ważnych pytań, ale jednocześnie obnażył prawdziwe kierunki polityki zagranicznej prowadzonej przez największe kraje UE. Bardzo powściągliwa reakcja Niemiec i Francji na jawne łamanie porozumiem międzynarodowych przez Rosję, najlepiej pokazuje, że idea europejskiej solidarności nie zawsze zdaje egzamin. O przyczynach tych powściągliwych reakcji wobec Władimira Putina, wśród zachodnio europejskich elit a także o obecnej kondycji Unii Europejskiej i polskich interesach na tym forum z Profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Tomasz Badowski. 

Dziury w polskiej polityce bezpieczeństwa

Autorzy: 
Sebastian Aulich

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, czyli brutalna agresja ze strony nacjonalistycznej Rosji, wymagają przemyślenia długoterminowej startegii bezpieczeństwa Polski. Obecna strategia ma wiele dziur, które poddają pod wątpliwość niepodległość naszego kraju w dłuższej perspektywie. Większość opcji rozważanych przez polską klasę polityczną nie gwarantuje bezpieczeństwa Polski i opiera się na politycznych marzeniach.

V4 skutecznym narzędziem polskiej polityki zagranicznej

Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

Grupa Wyszehradzka, zwana też Czworokątem Wyszehradzkim –V4, jest powstałą w 1991r. z inicjatywy Polski, Czechosłowacji, Węgier i Słowacji platformą kooperacji państw Europy Środkowo- Wschodniej. Lata dziewięćdziesiąte XX w. były poświęcone nawiązaniu współpracy państw byłego bloku komunistycznego z UE i NATO w kwestii przystąpienia do struktur tych organizacji. 

Dwa filary europejskiego bezpieczeństwa?

Autorzy: 
Arkadiusz Rosiński

Stopniowe zmniejszanie aktywności wojskowej USA w Europie tworzy nową europejską jakość geopolityczną. Wobec tego wymagana jest ściślejsza współpraca państw unijnych w obszarze bezpieczeństwa. Polska i Francja wydają się rozumieć tę potrzebę. Wraz z końcem 2013 roku nastąpił wzrost aktywności w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa i obrony. Wiąże się to m.in. z wypowiedziami naczelnych dowódców amerykańskich: dowódcy operacyjnego NATO – gen. Philipa Breedlove`a w listopadzie 2013 r. oraz dowódcy wojsk lądowych USA w Europie – gen. dyw. Donalda Campbella we wrześniu 2013 r. 

Wspólne wartości vs. interesy narodowe

Autorzy: 
Joanna Hanas

Unia Europejska z założenia jest tworem opierającym się na współpracy państw członkowskich. Od początku funkcjonowania tej organizacji państwa zrzeszone współdziałały dla osiągnięcia określonych celów, które ulegały zmianom wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi na arenie międzynarodowej. Początkowo założycielom ówczesnej Wspólnoty Europejskiej przyświecała idea utrzymania pokoju w Europie poprzez wyłączenie z kompetencji poszczególnych państw zarządzania takimi surowcami jak węgiel i stal, które miały strategiczne znaczenie podczas I i II wojny światowej. 

Polska uzależniona od Niemiec. Niemiecka kanclerz w Polsce.

Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Nasi politycy odtrąbili sukces i głoszą, że polska gospodarka rozwija się wzorcowo. Jednak to w dużej mierze nie zasługa nas samych, a naszego zachodniego sąsiada, z którym łączą nas powiązania gospodarcze. O tym wolą już głośno lub zbyt głośno nie mówić. 

Polska pomoc humanitarna dla Syrii – Relacja ze spotkania w Ośrodku Debaty Międzynarodowej MSZ.

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Agnieszka Sakowska

Brak środków opatrunkowych, leków, nieustannie towarzyszące uczucie głodu, brak bieżącej wody, życie w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, niedostatek ciepłej odzieży, brutalne ataki na ludność cywilną to obecnie codzienność w Syrii. Każdy kolejny dzień dla ofiar tej katastrofy humanitarnej jest walką o przetrwanie. Jaką rolę odgrywa Polska w niesieniu pomocy humanitarnej dla Syrii? Na ile jesteśmy w stanie pomóc tej wyodrębnionej w dramatyczny sposób ludności?

Na drodze do współpracy, czyli zmiany relacji polsko-chińskich w ostatnich 20 latach

Autorzy: 
Michał Jurczenia

Rok 1989 był rokiem naznaczonym ważnymi wydarzeniami nie tylko dla przyszłej historii Polski, ale również dla Chińskiej Republiki Ludowej. Kiedy w naszym kraju kończyła się era Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w Państwie Środka dochodziło do wydarzeń, które umocniły władzę Komunistycznej Partii Chin i wyznaczyły kształt polityczny Chin na przyszłe lata.

Wieczna przyjaźń czy doraźne interesy?

Autorzy: 
Tomasz Badowski

My, Francuzi i Polacy, będziemy razem budować europejską politykę obronną – tymi słowami prezydent Francji Francois Hollande, zapowiedział nowe otwarcie w relacjach polsko – francuskich po spotkaniu we wtorek 7 maja z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Podobnych deklaracji słyszeliśmy już wiele, jednakże obecnie w świetle zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na naszych kontynencie, deklaracja francuskiego prezydenta może rzeczywiście stać się faktem a nie tylko ładnie brzmiącą obietnicą. Z oprawy wizyty oraz przyjęcia jakie naszemu Prezydentowi zgotowali Francuzi widać wyraźnie, że Polska staje się dla Francji coraz ważniejszym partnerem w Europie. 

Polska polityka zagraniczna w dobie kryzysu strefy euro oraz polityki zagranicznej UE

Autorzy: 
Elżbieta Daszkowska

„Książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien wybrać sobie lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby poznać się na sieciach i lwem, aby odstraszać wilki”. Cytat z „Księcia” autorstwa jednego z największych myślicieli politycznych, Niccolo Machiavellego, nie stracił nic na aktualności i dobrze obrazuje sytuację, w jakiej znalazła się Polska kreując swoją politykę zagraniczną po prawie 10 latach obecności w Unii Europejskiej.

 

Zachowując optymizm zapomnijmy o strategicznym partnerstwie

Autorzy: 
Jan Wołowski

Relacje polsko-chińskie są najlepsze od lat. Obserwujemy coraz częstsze kontakty polityczne, gospodarcze i kulturalne. Nie zmienia to faktu, że Polska nigdy nie stanie się realnym strategicznym partnerem Państwa Środka.

Stosunki polsko-litewskie: W poszukiwaniu porozumienia

Autorzy: 
Kamil Białas

W grudniu 2011 r. zakończył się pierwszy cykl spotkań polsko-litewskiej komisji, mającej rozwiązać zgłaszane przez mniejszość polską na Litwie problemy, powstałe w wyniku przyjęcia przez litewski Sejm nowelizacji do Ustawy o Oświacie. Jedynym osiągnięciem spotkań było ustalenie, że takowe są jeszcze potrzebne i zapowiedziano ich organizowanie w przyszłości.

 

Podsumowanie wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chinach

Autorzy: 
Stanisław A. Niewiński

Przez znaczną część zmierzającego ku końcowi tygodnia byliśmy świadkami wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chińskiej Republice Ludowej. Ostatnia podróż polskiej głowy państwa do Chin miała miejsce aż 14 lat temu. To niemal półtorej dekady różnicy. Obie wizyty odbywały się także w różnym kontekście sytuacyjnym. Prezydent Aleksander Kwaśniewski przybywał do Chin, gdy państwo to znaczyło znaczniej mniej, niż dzisiaj. W Polsce schyłku lat 90tych członkostwo w NATO oraz UE uznawano za dogmat, resztę globu traktując generalnie jako obszary mało istotne. Dzisiaj Chiny są drugą gospodarką świata, zaś świat łaciński traci wiodącą rolę w relacjach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę znaczną przestrzeń czasową oraz konteksty dzielące oba te wydarzenia, można śmiało powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z faktem wyjątkowym. Co prezydentowi udało się uzyskać w Państwie Środka?

Stosunki polsko - ukraińskie w nowej Europie. Rozmowa z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys

W tym roku mija dwudziesta rocznica ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Czy Ukraina sobie poradziła z nowymi wyzwaniami? Jak wpłynęło to na stosunki polsko-ukraińskie? Co będzie dalej z europejskimi aspiracjami Kijowa? Na te i inne tematy rozmawia z Dr Piotrem Kuspysiem Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Sprawa Alesia Bialackiego - komentarz

Autorzy: 
białoruski opozycjonista

Podstawowa zasada dyplomacji mówi, że na dobry wizerunek należy pracować latami, natomiast popsuć może go jedno wydarzenie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku sierpnia, kiedy polska prokuratura przekazała białoruskim organom ścigania informacje na temat konta bankowego Alesia Bielackiego, lidera białoruskiej organizacji „Wiasny”, która walczy o prawa człowieka. Wobec ciągłego prześladowania opozycji przez władze w Mińsku nietrudno się domyślić, jak dane te mogą zostać wykorzystane: Bielackiemu grozi 7 lat więzienia.

Sytuacja Polaków na Litwie nieprędko ulegnie zmianie

Autorzy: 
Martyna Kośka

W artykule „Litwa: kryzys mija, problemy Polaków pozostają”, pisałam o łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie. Najbardziej jaskrawymi przykładami tego rodzaju działań jest niedopuszczanie do używania języka polskiego w urzędach w tych obwodach, w których mieszka wielu Polaków, jak również ograniczanie funkcjonowania polskich szkół i odmowa rejestracji polskich nazwisk w tych sytuacjach, gdy zapis w języku litewskim brzmi inaczej. W tej właśnie sprawie wypowiedział się niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Dwadzieścia lat dobrego sąsiedztwa

Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Dwadzieścia lat minęło od podpisania jednego z najważniejszych dokumentów w relacjach polsko -niemieckich. Rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy, stała się okazją do zrobienia bilansów. Jest też okazją do pojawienia się tematu stosunków polsko-niemieckich w mediach zarówno Polski, jak i Niemiec.

Bilans nie zawsze jest na plus, a często jest też okazją do rozgrywania dziwnych gierek i załatwiania interesów. Rocznica podpisania traktatu dobrosąsiedzkiego jest też przedmiotem zainteresowania dziennikarzy zza Odry – bardzo często potwierdzających wygodny dla siebie stereotyp negatywny Polaka.

Rewizja polskiej polityki zagranicznej wobec Afryki

Autorzy: 
Dr Emmy G. Irobi

Artykuł ten poddaje analizie polsko-afrykańską politykę od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to próba określenia konturów i możliwie podstawowych elementów polskiej polityki zagranicznej względem Afryki. Ponadto, przedmiotem analizy będzie wpływ europeizacji polskiej polityki zagranicznej na stosunki z Afryką. Chociaż podstawowe założenia polskiej polityki zagranicznej wobec Afryki nie wiele się zmieniły, to jednak znalazły się pod wpływem zewnętrznych kwestii i nowych zachowań. Dynamika polityki polsko-afrykańskiej odbiła się znacząco na różnych odsłonach polskiego parlamentu poprzez ministrów spraw zagranicznych od 2004 roku. 

Wizyta Baracka Obamy w Polsce

Autorzy: 
Inf. własna/Stosunki.pl

"Potwierdzamy dziś ważność sojuszu między USA a krajami Europy Środkowej. Chcemy czerpać inspirację ze wzrostu gospodarczego tego regionu i jesteśmy przekonani, że będziemy częścią tego procesu i będziemy pełnoprawnym partnerem. To jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych" – powiedział prezydent USA podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce.

Pokoleniowa układanka, czyli o Polakach w Estonii: Wywiad

Autorzy: 
Katarzyna Rytko

Wywiad z prezesem Związku Polaków w Estonii „Polonia” – Haliną Krystyną Kislacz (H) i wiceprezesem Związku Polaków w Estonii „Polonia” – Mariuszem Gubałą (M) na temat sytuacji mniejszości polskiej w Estonii, perspektyw rozwoju Związku oraz kultywowania rodzimych tradycji.

 

Spotkanie trójstronne Komisji Spraw Zagranicznych

Autorzy: 
Artur Kucharski

W dniu 21 lutego 2011 r. odbyło się w Kaliningradzie spotkanie delegacji Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu, rosyjskiej Dumy Państwowej i niemieckiego Bundestagu. Było to pierwsze w historii trójstronne spotkanie na szczeblu przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych. Idea spotkania narodziła się w czasie ubiegłorocznej wizyty delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej w Warszawie. Uzgodniono wtedy, że poza współpracą bilateralną powinny odbywać się regularne spotkania trójstronne. 

Trójkąt Weimarski czyli do tanga trzeba trojga

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Dr Krzysztof Tokarz

Kto dziś pamięta, co to takiego Trójkąt Weimarski? Może kilku polityków, może kilku ekspertów, no może jeszcze kilku dziennikarzy. Naszą pamięć odświeżyło, ale tylko nieco, ostatnie spotkanie w ramach Trójkąta, które miało miejsce niedawno w Warszawie. Wprawdzie Trójkąt Weimarski zapisał się godnie w dziejach najnowszych Polski, Niemiec a nawet Francji, ale dziś to martwa natura i jedynie tania ozdoba dla niektórych polityków, którzy mogą się puszyć, czego to oni nie robią dla relacji międzynarodowych.

Trójkąt Weimarski w Wilanowie - Fotorelacja

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Grzegorz Krzyżewski

Spotkanie przywódców Trójkąta Weimarskiego i Rosji? Takiej możliwości nie odrzucają prezydenci Komorowski, Sarkozy. Prezydent Francji wyraził przy tym uznanie wobec Komorowskiego za jego "odważne podejście do Rosji".
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy i Bronisław Komorowski rozmawiali w Pałacu w Wilanowskim o możliwości rozwoju współpracy w ramach Trójkąta. Poruszyli w tym kontekście również temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Przestańmy własną pieścić się boleścią

Autorzy: 
Tomasz Badowski
Pierwszy tydzień grudnia tego roku, przyniósł wydarzenia, które w pewien sposób powinny zmusić nas do przeformułowania dotychczasowego spojrzenia na polską politykę zagraniczną i roli jaką Polska odgrywa na arenie międzynarodowej. Publikacje WikiLeaks, wizyta Prezydenta Federacji Rosyjskiej, a następnie wizyta Prezydenta RP w Waszyngtonie, są dobrą okazją aby zastanowić się nad stanem faktycznym naszej polityki zagranicznej. 
 
Za sprawą australijskiego Don Kichota XXI wieku, Juliana Assange cały świat miał okazję poznać tajemnice amerykańskiego Departamentu Stanu, jak również przy okazji tajniki świata dyplomacji w ogóle. Media na całym świecie doszukują się sensacji w kolejnych clarysach publikowanych przez portal WikiLeaks. Lecz tak naprawdę publikacje WikiLeaks nic nowego nie wnoszą. Potwierdzają jedynie to, że polityka międzynarodowa to nic innego jak twarda gra o interesy narodowe.
 

Polityka gestów czy nowa jakość? Stosunki Polska - Rosja

Autorzy: 
Dr Olga Nadskakuła
Sąsiedztwo ze swej strony nie tylko zbliża, ale i odpycha, nie tylko przyciąga, lecz też odstręcza, nie tylko rodzi sympatię, ale i antypatię: kulturowo-historyczne zróżnicowanie, zaś stąd także często rozbieżne interesy sąsiadów, ich obraz życia, poglądy, byt, usposobienie i sam zewnętrzny wygląd są nieuniknionymi przesłankami zarówno wzajemnych pozytywnych układów, jak i wzajemnych konfrontacji” – napisał w swojej książce „Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja” Aleksander Lipatow.

Dzień Służby Zagranicznej

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Inf. własna
Z okazji obchodzonego Dnia Służby Zagranicznej podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył dziesięć osób zasłużonych dla polskiej służby zagranicznej.  Orderem Odrodzenia Polski zostali wyróżnieni między innymi były szef MSZ Adam Rotfeld oraz ambasador Polski w Rosji Jerzy Bahr.

Białoruska misja polsko - niemieckich dyplomatów

Autorzy: 
Grzegorz Dacko
Spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką, Ministrem Spraw Zagranicznych Siarhiejem Martynauem, a także z szefem administracji prezydenta Białorusi - Uładzimirem Makiejem i wszystkimi  kandydatami na urząd prezydencki – tak przedstawiał się plan wizyty w Mińsku szefów dyplomacji Polski i Niemiec, Radosława Sikorskiego i Guido Westerwellego. Ministrowie spotkali się również z Andżeliką Orechwo ze Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europy

Autorzy: 
Damian Wnukowski
Od czasu powstania Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., wspólna polityka zagraniczna miała być jednym z filarów europejskiej integracji. Rzeczywistość jednak weryfikowała te założenia. Poza reprezentacją Unii przez Przewodniczącego i członków Komisji Europejskiej oraz Przedstawiciele ds. polityki zagranicznej nie udało się stworzyć mechanizmów pozwalających Wspólnocie na mówienie silnym, jednym głosem w sprawach światowych. Nowym otwarciem i dużą szansą dla unijnej dyplomacji jest zapowiedź utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Wizyta Premiera na Kaukazie

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Redakcja
W tym tygodniu ( 8 - 14 marca) premier będzie przebywał z 4-dniową, oficjalną wizytą na Kaukazie. Wizyta premiera Donalda Tuska w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie jest pierwszą w historii wizytą szefa polskiego rządu w krajach Kaukazu Południowego. 
 

Konfrontacja na Kresach

Autorzy: 
Paulina Cisłowska
Obecna sytuacja na Białorusi budzi na świecie wiele niepokojów. Bez wątpienia wydarzenia w Mińsku w przeciągu ostatnich dni, wśród władz polskich wzbudziły zaniepokojenie. W związku z nielegalną manifestacją na Białorusi, która miała miejsce 10 lutego br. pod Domem Polskim w Grodnie; zatrzymano 40 manifestantów, w tym szefową Związku Polaków na Białorusi – Andżelikę Borys.
 

Prawnomiędzynarodowe aspekty stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei.

Autorzy: 
Lech Buczek
Region Azji Wschodniej nie jest wprawdzie najważniejszym obszarem aktywności w polskiej polityce zagranicznej, ale stosunki między RP a Republiką Korei należy uznać za istotne.
Niesłuszna jest opinia, że stosunki polsko-koreańskie ograniczają się wyłącznie do kwestii gospodarczych i nie mają większego znaczenia politycznego. Kontakty gospodarcze są wyraźnym przejawem współpracy polsko-koreańskiej, ale obejmuje ona także inne dziedziny.

Poltyka zagraniczna Polski w 1993

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Oprac. własne
Rok 1993 - rok wyborów parlamentarnych w Polsce i nowych zjawisk w stosunkach międzynarodowych - przyniósł też polskiej polityce zagranicznej nowe wyzwania.
 

Polityka zagraniczna Polski w 1992.

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Oprac. własne
Polska w 1991 roku zawarła umowę o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi, stała się członkiem Rady Europy, parafowała umowę o wycofaniu wojsk sowieckich, podpisała układy dwustronne z krajami Zachodu i regionu środkowoeuropejskiego, rozwiązano RWPG i Układ Warszawski.
 

Westerplatte 70 rocznica wybuchu II wojny światowej

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Jarosław Jędrzejewski
 Wszystko zaczęło się 70 lat temu. We wrześniowy poranek od strzałów na Westerplatte, bombardowania Wielunia i ataków na inne polskie placówki rozpoczęło się piekło, które trwało blisko 6 lat, a faktycznie zakończyło się po 50 latach. Dziś mija 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, wojny która pochłonęła 50 mln ofiar ludzkich i kolejne dziesiątki milionów, które cierpiały pod radziecką okupacją. Centralne uroczystości obchodów wybuchu II wojny światowej odbyły się w Gdańsku, gdzie zjechało kilkadziesiąt delegacji z szefami rządów Polski, Niemiec, Rosji i Francji na czele. Podczas obchodów odczytano apel poległych, oddano honorowe salwy i wysłuchano przemówień: Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, premiera Polski Donalda Tuska,premiera Rosji Władymira Putina, Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Premier Ukrainy Julii Tymoszenko, premiera Francji  Francois Fillona, premiera Szwecji Fredrika Reinfeldta (państwa, które sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej) oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
 

Polskie interesy w NATO

Autorzy: 
Amb. Jerzy M. Nowak
W grudniu ubiegłego roku ukazał się artykuł znanego specjalisty spraw międzynarodowych Bartłomieja Sienkiewicza zatytułowany „Niepokojąca słabość” (dodatek Europa do „Dziennika” z 13-14.12.2008 r.). Powołując się na komentarze Carla von Clausewitza o upadku I Rzeczpospolitej, autor wysuwa tezę jakoby współczesna Polska, podobnie jak niegdyś I Rzeczpospolita, nie potrafi skutecznie włączyć się do międzynarodowej gry, nie zdefiniowała jasnej definicji własnego interesu narodowego i przestaje być ważnym sojusznikiem.
 

Polska-Ukraina. Startegiczne stosunki?

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys
Polskę i Ukrainę – jak przekonują politycy – łączą szczególnie stosunki, od kilku lat nazywane strategicznymi. Wiele się mówi i pisze na ten temat. Ciągle podkreślane są dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie jak i niewyczerpane możliwości, które przyniesie przyszłość. Ale czy tak będzie?
 

Pogarszające się stosunki polsko-rosyjskie

Autorzy: 
Dr Piotr Kuspys
Po nieudanej próbie normalizacji stosunków polsko-białoruskich przyszła kolej na zaostrzenie kontaktów z Moskwą. Polityczny klimat między Polską a Rosją po roku dziewięćdziesiątym sukcesywnie pogarszał się. Po „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie Rosja otwarcie i zdecydowanie przyjęła opcję ignorowania Polski jako sąsiada, nie mówiąc już o stosunkach partnerskich.

40 lat oczekiwania

Działy Artykułu: 
Autorzy: 
Agnieszka Müller
To już 40 lat odkąd prezydent Stanów Zjednoczonych Meksyku złożył oficjalną wizytę w Polsce. W 1963 roku odwiedził Warszawę z trzydniową wizytą prezydent Adolfo Lopez Mateos. Obecna wizyta prezydenta Foxa w Warszawie była ostatnim etapem jego podróży po Europie, wcześniej 12 maja odwiedził Szwajcarię, a 13 maja Węgry.
 

Wołyń - wspólny ból

Autorzy: 
Piotr Kuspyś
"Za masakrę popełnioną na polskiej ludności nie można obwiniać narodu ukraińskiego. Nie ma narodów - winowajców. Za zbrodnie i złe uczynki odpowiedzialność ponoszą zawsze konkretni ludzie" - powiedział Aleksander Kwaśniewski w trakcie wystąpienia wygłoszonego na cmentarzu katolickim w Pawliwce na Ukrainie podczas uroczystości upamiętniających 60. rocznicę tragicznych wydarzeń.

News Polityka Zagraniczna

Minister Spraw Zagranicznych RP

Reklama