Newsletter "Stosunków Międzynarodowych"

dostarcza 
Podaj swój adres e-mail:


Krzysztof Liedel | Recenzja Robert Czulda

Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa

Autorzy: 
Krzysztof Liedel | Recenzja Robert Czulda
Warszawa 2010, Wydawnictwo Difin
 
Doktor Krzysztof Liedel należy do tych autorów, których specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dla osób, które dopiero zaczynają interesować się tematyką, wystarczy wspomnieć, że dr Liedel to jeden z najbardziej cenionych polskich ekspertów w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Swoje doświadczenie zbierał między innymi w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym (Stany Zjednoczone) oraz w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym MSWiA, którego był naczelnikiem. Obecnie to uznany wykładowca Collegium Civitas.
 
Najnowsza książka K. Liedela, wydana przez warszawskie wydawnictwo Difin, nosi tytuł „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa”. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich Autor stara się umiejscowić zagadnienie terroryzmu w kontekście międzynarodowym rozpoczynając od współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Przedstawia również wpływ terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny oraz wyznaczniki tego zjawiska jako zagrożenia o charakterze asymetrycznym.
 

Reklama